• 01/09/06, white vs. Indigo, 0 stones + 5.5 komi: loss
  • 16/10/08, white vs. Jacqueline Go, 0 stones + 5.5 komi: win
  • 22/12/08, white vs. Jacqueline Go, 0 stones + 5.5 komi: loss
  • 22/12/08, black vs. Jacqueline Go, 0 stones + 5.5 komi: loss